Miejsce składania dokumentów

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć:

osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, w Biurze Podawczym w holu głównym,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej