Program centrum - kolejne prace projektowe

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęły się prace projektowe związane z przebudową kolejnego odcinka ulicy Święty Marcin. Wykonawca musi zbadać grunt, dlatego przez kilka najbliższych nocy kierowcy muszą się liczyć ze zmianami w ruchu w tym rejonie.

Przez kilka najbliższych nocy wykonawca będzie prowadził odwierty na skrzyżowaniu
Przez kilka najbliższych nocy wykonawca będzie prowadził odwierty na skrzyżowaniu

Przebudowa ulicy na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz Towarową prowadzona będzie w ramach realizacji pierwszego etapu "Programu Centrum".

Wykonawca projektu przeprowadzi badania gruntu: wykona 24 odwierty geologiczne, które pomogą w ustaleniu stanu gruntu w rejonie przyszłego placu budowy. Następnym etapem prac będzie analiza geofizyczna z użyciem georadaru. Uzyskane w ten sposób dane będą stanowić wytyczne do właściwych prac projektowych.

Obszar ten musi zostać dokładnie zbadany, ponieważ jest możliwość natrafienia tam na pozostałości Bramy Berlińskiej oraz innych pozostałości fortyfikacyjnych wchodzących w skład umocnień Twierdzy Poznań.

Odwierty będą prowadzone w najbliższych dniach w nocy: od godz. 23.00 do 5.00. W związku z tym miejscowo wyłączane będą fragmenty ulic w rejonie skrzyżowania ul. Święty Marcin z ulicami: Towarową, Wieniawskiego i al. Niepodległości. Na czas postoju pojazdu obsługi technicznej miejsca prac będą wygrodzone i oświetlone.

Służby proszą o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowania.

PIM