W Śródmieściu rusza Lokalna Inicjatywa Osiedlowa

W Śródmieściu rusza Lokalna Inicjatywa Osiedlowa

Podwórkowy festyn, sąsiedzki piknik lub kameralny koncert "pod chmurką". To tylko przykładowe propozycje imprez, które już wkrótce mieszkańcy Łazarza, Wildy i Starego Miasta będą mogli samodzielnie zorganizować. Rusza kolejna edycja konkursu na lokalne inicjatywy osiedlowe. Dzięki specjalnej puli środków najciekawsze projekty zostaną sfinansowane. Na każdego pomysłodawcę czeka do 8 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 13 marca.

"Łazarskie, Staromiejskie i Wildeckie Inicjatywy Osiedlowe" to projekt zainicjowany przez radnych osiedlowych i realizowany we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Jego założeniem jest wsparcie i zachęcenie mieszkańców do aktywnego tworzenia i uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze społecznym, kształtujące tożsamość danego osiedla. W praktyce każdy mieszkaniec Łazarza, Wildy lub Starego Miasta może złożyć wniosek - koncepcję na organizację projektu, eventu czy wydarzenia na swoim osiedlu. Zgłoszone wnioski będą podlegały ocenie komisji konkursowej, a autorzy zwycięskich projektów otrzymają środki na ich realizację - maksymalnie 8 tysięcy zł. W sumie każda z 3 rad osiedla będzie dysponowała pulą w wysokości od 50 do 80 tysięcy zł.

Inicjatywy Osiedlowe zostały zapoczątkowane wiosną zeszłego roku. Wówczas w ciągu dwóch edycji udało się zrealizować aż 48 pomysłów. Akcja wpisuje się w realizację Programu dla Śródmieścia, jest także jednym z elementów współpracy śródmiejskich rad osiedli w ramach powołanej w styczniu zeszłego roku Koalicji Śródmiejskiej.

Aby zgłosić swój projekt należy wypełnić wniosek konkursowy. Tu najważniejszy jest odpowiedni opis przedsięwzięcia, a także harmonogram realizacji. Zgłoszenia będą podlegały ocenie komisji konkursowej. Zaakceptowane przez nią działania muszą zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

Jak podkreśla Zbigniew Burkietowicz, przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto - środki finansowe przeznaczone na konkurs to pieniądze publiczne, dlatego chcemy by wróciły do mieszkańców. Taki konkurs to również działanie zachęcenie do współtworzenia miejskiej tkanki. Kierujemy go do każdej osoby, która chce brać czynny udział w lokalnym życiu dzielnicy.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę odpowiednie kryteria, takie jak możliwość realizacji danego przedsięwzięcia, jego atrakcyjność czy też stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dodatkowo w tej edycji chcemy szczególnie promować inicjatywy sąsiedzkie oraz działania służące popularyzacji sprzątania po swoich psach - mówi Dorota Bonk - Hammermeister z Rady Osiedla Wilda. Jednorazowe dofinansowanie wnioskowanego projektu nie może przekroczyć 8 tysięcy zł. Pomysłów może być wiele - Piknik, koncert podwórkowy czy zawody sportowe, właśnie na to stawiamy - mówi Maria Łazarz z Rady Osiedla Św. Łazarz.

Zgłoszenia można składać w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do 13 marca. Po zakończeniu prac komisji konkursowej, zwycięskie projekty będzie można realizować już od początku kwietnia.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej