Program Rowerowy

W tej zakładce znajdują się najważniejsze strategiczne dokumenty rowerowe dla Miasta Poznania.


Program Rowerowy 2017-2022 z perspektywą do roku 2025, wprowadzony uchwałą Rady Miasta Poznania z dn. 16 maja 2017 r.,  zawiera sieć tras proponowanych do wykonania do roku 2022. Program powstał w celu usystematyzowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania. Ma on za zadanie wskazać kierunki najbardziej potrzebnych inwestycji rowerowych. Wersja interaktywna mapy tras znajduje się tutaj.

Załączniki


Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2007 - 2015 stanowiący załącznik do uchwały Nr XXX/296/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. jest dokumentem zawierającym informacje odnośnie priorytetów inwestycyjnych oraz podstawowych wymagań technicznych dróg rowerowych w Poznaniu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej