bamberski strój

  • bamberski strój fraz., przestarz. [strój bogatej chłopki przywieziony w drugiej połowie XVIII wieku w czasie osiedlania się w podmiejskich wsiach Poznania kolonistów niemieckich z Bambergu]: [...] pamięta się żywe obrazy, związku przedmiotu z człowiekiem, parawan związany z babką, z jej starym strojem przywiezionym z Bambergu, noszonym przez córki po matkach przez wiele pokoleń [...] Bamberski strój stał się po wielu latach przenikania jednego w drugie strojem wielkopolskiej mieszczki obnoszonym dumnie w procesjach Bożego Ciała. Szczegóły bamberskiego stroju: drajfałdka, dyrdok, franelka, kaftun, kapa złotolita, kapka, niedwabnica, ryżak, sztrykowany, szewskie spodnie, szwadronowe trzewiki, tul, ubranko, zefirowy fartuch. Inform.

sieci społecznościowe