• bancwół ekspr. [ktoś toporny, gruboskórny, opasły; bęcwał]: "Ty głupi bancwole, ty trąbolu" to były słowa najłagodniejsze, jakich używał, gdy zdarzyło się coś sfuszerować. Jak liziesz, bancwole jedyn! Zasłysz.

sieci społecznościowe