• ochlaj ekspr.1. [pijak]: Nagle zza krzaków dobiega nas bełkot ochlai. 2. [pijaństwo]: Mówie ci, to nie były żadne imieniny, tylko zwyczajny ochlaj. Inform. Łe jery, żebyś ty widzioł, czeku, tyn ochlaj! Pewno z piyńć półówek my obcióngli. Zasłysz.

sieci społecznościowe