• ubieraczka daw. [kobieta ubierająca zmarłą do pochówku]: Strój uroczysty panien i mężatek był też ich strojem trumiennym. Według opinii ostatniej żyjącej "ubieraczki", Stanisławy Jabłońskiej.

sieci społecznościowe