Dr Wiesław Roth (USA)

Dr Wieslaw Roth jest współodkrywcą uporządkowanych materiałów mezoporowatych, które zostały zsyntetyzowane po raz pierwszy w 1992 roku w Mobil Oil Corporation w USA, przy jego współudziale. Dwie prace poświęcone temu odkryciu, jedna opublikowana w Nature i druga w Journal of the American Chemical Society cytowane były ponad 11 tysięcy razy, co wydatnie świadczy o doniosłości odkrycia. Odrycie to zapoczątkowało nowy rozdział syntez nanomateriałów krzemionkowych i metalokrzemianowych mezoporowatych z uporządkowaną strukturą, które znalazły zastosowanie m.in. w katalizie i medycynie. Materiały te, zwane mezoporowatymi sitami molekularnymi, okazały się bardzo dobrymi matrycami do zakotwiczania związków organicznych (m.in. leków), które mogą być uwalniane w określonych warunkach. Daje to szansę na ich wykorzystanie m.in. w kierowaniu leków wyłącznie do komórek wyróżnionych, np. nowotworowych. Za wybitne osiągnięcia w odkryciu materiałów mezoporowatych otrzymał w 1994 roku prestiżową nagrodę Brecka, która w chemii sit molekularnych stanowi najwyższe wyróżnienie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej