Prof. Karol Berger (USA)

Karol Berger jest jedną z najciekawszych postaci współczesnej muzykologii światowej. Był mieszkańcem Warszawy do 1968 roku, w którym to przerwał studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim i wyemigrował do USA. W 1975 roku ukończył muzykologiczne studia doktorskie na Uniwersytecie Yale. Od 1982 roku jest profesorem muzykologii Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Wśród jego licznych nagród należy wymienić Nagrodę im. Ottona Kinkeldeya za książkę Musica Ficta (Cambridge University Press, 1987) nadawaną mu przez Amerykańskie Towarzystwo Muzykologiczne oraz Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego, której laureatem został w 1995 r. Zainteresowania humanistyczne Bergera skupiają się na problematyce teorii sztuki, jej miejsca w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym, "konkurując - jak pisze sam Berger" z historią, filozofią i religią". 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej