Prof. Robert Scott Kretchmar (USA)

Scott Kretchmar jest profesorem nauk o sporcie przy The Pennsylvania State University. Jest założycielem i członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Sportu.

W latach 1998-2002 był redaktorem naczelnym Journal of the Philosophy of Sport.

Prof. Scott jest autorem licznych artykułów naukowych na temat etyki, natury sportu czy roli ludzkiego rozumu w aktywności fizycznej.

W 1997r. został uhonorowany nagrodą the Distinguished Scholar Award, NAPEHE za wybitne osiągnięcia naukowe. Za osiągnięcia akademickie w 2010r. otrzymał nagrodę rektora The Pennsylvania State University.

Profesor był kierownikiem Katedry Kinezjologii w The Pennsylvania State University i przewodniczył Uniwersyteckim Wydziałem Senatu.

Jest wydawcą międzyuczelnianego magazynu Journal of Intercollegiate Sport i prezesem zarządu NCAA Scholarly Colloquium.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej