BEST Student Grant

10 studentów I i II roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymało od władz uczelni czeki na realizację swoich projektów naukowych zgłoszonych w konkursie BEST Student Grant. BEST Student to specjalny program dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki i rozpoczęły studia na UAM. W tym roku do konkursu zgłoszono 27 prac - projektów własnych badań.

Laureaci konkursu Best Student GRANT 2018/2019 (foto: P. Stanula UAM)
Laureaci konkursu Best Student GRANT 2018/2019 (foto: P. Stanula UAM)

Wśród dziesięciu wyróżnionych studentów jest także Anna Czombik, stypendystka Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w 2019 roku.

Program grantowy jest jednym z kilku elementów składających się na program BEST Student. Przyznany grant w wysokości 5 tys. zł (z czego 30% stanowi rodzaj wynagrodzenia dla autora za wysiłek badawczy), można będzie wykorzystać na udział w warsztatach i seminariach związanych z przedmiotem badań. Jego uczestnicy będą mogą skorzystać także z letniego obozu pod hasłem BEST Student CAMP. Dla najlepszych przygotowano także propozycję pod hasłem Best STUDENT Lab, czyli możliwość skorzystania z pracy z najlepszymi naukowcami w licznych uniwersyteckich laboratoriach, a także BEST Student LANGUAGE, ofertę poszerzenia znajomości języków, nie tylko angielskiego.