Doktorat Honoris Causa UEP dla Michaela E. Portera

Profesor Michael E. Porter, światowej sławy amerykański naukowiec, odbierze dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uroczystość nadania honorowego tytułu odbędzie się 19 marca 2019 w auli UEP (godz. 15.00).

Doktorat Honoris Causa UEP dla Michaela E. Portera
Doktorat Honoris Causa UEP dla Michaela E. Portera

Profesor Michael E. Porter otrzyma tytuł w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, twórczego wpływu na praktykę biznesu i politykę gospodarczą oraz wkład w rozwój nauk ekonomicznych. Jego teoria ekonomii oraz koncepcje strategiczne wywarły wpływ m.in. na: konkurencję rynkową i strategię firmy, rozwój gospodarczy, ochronę środowiska i ochronę zdrowia. Jego rozległe badania cieszą się szerokim uznaniem rządów, korporacji, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich na całym świecie.

Jego idee, opublikowane w książkach i artykułach, wykładane są w praktycznie każdej szkole biznesu na świecie, oraz w ramach kursów ekonomii oraz innych dyscyplin. W zakresie polityki dotyczącej ochrony środowiska prof. Michael E. Porter wysunął na początku lat dziewięćdziesiątych "hipotezę Portera", proponującą oryginalną teorię, iż surowe normy środowiskowe nie tylko nie pozostają w sprzeczności z rentownością firmy lub narodową konkurencyjnością, lecz mogą wręcz przyczynić się do wzrostu jednej i drugiej.

Otrzymał pierwszą w historii Nagrodę za Całokształt Twórczości, przyznawaną przez Departament Handlu USA za wkład w rozwój gospodarki; został także wybrany Honorowym Członkiem Towarzystwa Królewskiego w Edynburgu oraz innych stowarzyszeń honorowych. W 2000 roku Uniwersytet Harvarda przyznał mu tytuł Profesora Uniwersyteckiego, będący najwyższym wyróżnieniem, jakie można przyznać pracownikowi tej uczelni.