Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ponad 100 uczniów i uczennic z klas 4-6 będzie mogło uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach online z ekonomii, podstaw biznesu i przywództwa prowadzonych przez wykładowców akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy - grafika artykułu
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Uczniowie i uczennice otrzymają indeks i możliwość wcielenia się w role kierowników zespołów i projektów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, szefów zarządu, czy też twórców kampanii reklamowych. Oprócz wiedzy merytorycznej zdobędą również umiejętności miękkie - przywódcze, pracy w grupie, autoprezentacji, ustalania celów. To kompetencje XXI wieku, które pomagają nie tylko managerom, ale są przydatne w każdej sytuacji życiowej.
Zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy trwają do 28 lutego 2021 r. przez stronę : https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2/
Pierwsze zajęcia rozpoczną się 25 marca. Program prowadzony jest z dużym sukcesem od 10 lat. Obecnie ze względu na epidemię realizowany jest w formie zdalnej - online, w godzinach popołudniowych 17:30-19:00.
W ramach programu oferujemy również zajęcia dla dzieci i opiekunów prowadzone przez renomowanych trenerów personalnych, psychologów oraz specjalistów z obszaru pedagogiki, medioznawstwa i ekonomii.
Terminy zajęć:
25 marca, 8, 15, 22 kwietnia, 13, 20 maja 2021 r.
Harmonogram:
Program dla młodzieży
1. "Strategie inwestycyjne" - dr Tomasz Gabrusewicz
2. "Reklama a wywieranie wpływu" - prof. Andrzej Szymkowiak
3. "Talent autoprezentacji" - dr inż. Marcin Leszczyński
4. "Koniunktura i pomiar dobrobytu gospodarczego i społecznego"
5. "Ekologiczny znaczy trendy" - prof. Alina Matuszak-Flejszman
6. "Podziwiane firmy świata" - Łukasz Puchalski

Zajęcia dla rodziców i opiekunów
1. "Wspieranie miękkich kompetencji dziecka - techniki szybkiego uczenia się" - Małgorzata Floraszek
2. "Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem" - dr Tomasz Gabrusewicz
3. "Zarządzanie czasem" - Ewa Bareła
4. "W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?" - Małgorzata Floraszek
5. "Inteligencja emocjonalna" - Ewa Bareła
6. "Inspirujące strategie - podziwiane firmy świata" - prof. Piotr Banaszyk

sieci społecznościowe