Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń w konkursie "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020". Konkurs ma wyłonić osoby mające wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020
Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020

Nagroda 2020 zostanie przyznana w następujących kategoriach:

Gwiazda Zarządzania - Management Star

Gwiazda Kształcenia - Teaching Star

Gwiazda Marketingu - Marketing Star

Gwiazda Badań - Research Star

Wschodząca Gwiazda - Rising Star

Gwiazda Dyplomacji Publicznej - Public Diplomacy Star

Przyznana zostanie także nagroda specjalna:

Wybitna Gwiazda - Distinguished Star

Kandydatów zgłaszać mogą władze uczelni i organizacji zaangażowanych w umiędzynarodowienie, a także nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci polskich szkół wyższych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 grudnia 2019.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia - pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i przewodniczącego KRASP prof. dr hab. inż. Jana Szmidta.

Gala Finałowa Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars" odbędzie się 27 stycznia 2020 r. w Łodzi podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020".