III Forum Rozwoju Miast

Zapraszamy do udziału w III Forum Rozwoju Miast. Punktem wyjścia tegorocznej konferencji będzie człowiek w inteligentnym mieście - jego potrzeby i oczekiwania, a gościem specjalnym - Charles Montgomery, autor książki "Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta". Udział w forum jest bezpłatny.

III Forum Rozwoju Miast
III Forum Rozwoju Miast

Trzecia edycja Forum Rozwoju Miast odbędzie się 10 i 11 października 2019 na terenie MTP. Tym razem uczestnicy konferencji przyjrzą się zagadnieniu smart city, jednak w nieco innym kontekście niż zwykle. Punktem wyjścia będzie człowiek - mieszkaniec miasta, jego potrzeby i oczekiwania. Osią tegorocznego Forum Rozwoju Miast będą trzy bloki tematyczne.

Inteligentne uczestnictwo, dobra komunikacja i czysta energia

Pierwszy z nich dotyczyć będzie inteligentnych rozwiązań, włączających mieszkańców miasta (Smart Inclusive City Actions). Przewodnim tematem tego bloku będą nowoczesne technologie, które zachęcają wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w życiu miasta. Uczestnicy konferencji poznają przykłady dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań. Będą rozmawiać o już wprowadzonych projektach, które wykorzystują technologie do zapewnienia lepszej jakości życia wszystkich mieszkańców. Zaprezentują przykłady inteligentnych rozwiązań dotyczących planowania przestrzennego, urbanistyki i ochrony środowiska naturalnego.

Drugi blok skupi się na inteligentnych formach komunikacji społecznej (Open Smart City Actions). Uczestnicy Forum będą rozmawiać m.in. o nowoczesnych platformach komunikacji z mieszkańcami, które coraz częściej wykorzystują rozwiązania AI. Mowa będzie również o przyszłości e-usług w administracji miejskiej i o możliwościach wykorzystania Big Data w zarządzaniu i rozwoju miast. Prelegenci odpowiedzą na pytanie, jak mierzyć poziom otwartości i transparentności administracji lokalnej i opowiedzą, jak miasta - dążąc do pełnej demokratyzacji danych - udostępniają Open Data.

Trzeci blok poświęcony będzie inteligentnym, czystym technologiom energetycznym (Energy Cleantech Smart City). Tematem wiodącym bloku będzie wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań - np. porozumień klastrowych i grup zakupowych - oraz inteligentnych technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta przy równoczesnym ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko. Uczestnicy dowiedzą się, czy miasto może być samowystarczalne energetycznie oraz jak może ono korzystać z energetyki rozproszonej. Zastanowią się, jaka jest rola nowoczesnych rozwiązań energetycznych w rozwoju miast i jakości życia mieszkańców. Wyjaśnią, jak inteligentnie równoważyć potrzeby energetyczne użytkowników miasta oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy innowacyjne lokalne działania mieszkańców mogą wpływać na polepszenie efektywności energetycznej w mieście.

Specjaliści z całej Europy w Poznaniu

Gościem specjalnym III Forum Rozwoju Miast będzie Charles Montgomery - kanadyjski pisarz i urbanista, autor bestsellera "Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta".

Wśród prelegentów będą również: Gerhard Hartmann (Urząd Miasta Wiednia), Davor Meersman (Open&Agile Smart Cities), Eveline Wandl-Vogt (Austriacka Akademia Nauk), Tiernan Mines (Hello Lamp Post), Frans-Anton Vermast (Amsterdam), Jonas Lindemann (Hanower), Barbara Adamska (klastry energetyczne), Julia Patorska (Deloitte).