Innowacja jest kobietą - konkurs

Rozpoczęła się XI edycja konkursu "Innowacja jest Kobietą". Badaczki-wynalazczynie mogą się zgłaszać do 6 września. Nagrodą jest prezentacja zwycięskiego wynalazku podczas Międzynarodowych IENA 2019 w Norymberdze. Konkurs organizuje Fundacja Kobiety Nauki.

Innowacja jest kobietą - konkurs
Innowacja jest kobietą - konkurs

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Laureatki zostaną wyłonione przez komisję konkursową, w skład której wchodzą członkinie zarządu fundacji. Decyzję podejmą z uwzględnieniem list rankingowych proponowanych przez ekspertki i ekspertów fundacji.

Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane na przełomie października i listopada podczas Międzynarodowych Targów "Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty" IENA 2019 w Norymberdze.