LEGO® Education Innovation Studio na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

LEGO® Education Innovation Studio zostało otwarte na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedynym polskim ośrodkiem akademickim, w którym powstało takie studio. Zastosowanie Systemu LEGO® dla uczenia się pozwala przenieść naukę z podręczników do prawdziwego życia.

LEGO® Education Innovation Studio (foto:P. Stanula UAM)
LEGO® Education Innovation Studio (foto:P. Stanula UAM)

LEGO® Education to system dla edukacji w celu kształcenia kompetencji kluczowych składający się z narzędzi dydaktycznych opracowanych w myśl zasady "nauka przez działanie" oraz rozbudowanym wsparciem merytorycznym ze szkoleniami i materiałami dla nauczyciela skorelowanymi z Podstawą Programową.

Narzędzia edukacyjne LEGO® nadają się do szerokiego zastosowania w matematyce, nauce, lekcjach języka ojczystego lub języka obcego, a także w zrozumieniu i opowiadaniu historii.

Otwarciu LEGO® Education Innovation Studio na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM towarzyszy konferencja i warsztaty dla nauczycieli z praktycznymi przykładami zastosowania LEGO® Education w edukacji.