Międzynarodowa konferencja anglistów

W Poznaniu rozpoczęła się międzynarodowa konferencja anglistów International Association of University Professors of English (IAUPE). IAUPE to organizacja zrzeszająca profesorów Anglistyk, językoznawców i literaturoznawców z całego świata. Jej konferencje odbywają się co trzy lata, naprzemiennie w kraju anglojęzycznym i nieanglojęzycznym. W tym roku gospodarzem konferencji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

IAUPE
IAUPE

Decyzja o organizacji konferencji 2019 dla UAM i Wydziału Anglistyki zapadła w 2016 roku na konferencji w Londynie, dzięki poparciu ówczesnego Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka oraz prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk (Dziekana Wydziału Anglistyki), która jest również członkiem IAUPE.

Wydarzenie to nie tylko sesje naukowe, ale też bogaty program kulturalny. Delegaci, którzy przyjeżdżają z całego świata chcą dowiedzieć się czegoś o uniwersytecie, mieście i regionie. Ponieważ tradycją Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesorów Anglistyk jest prezentowanie najnowszych badań z różnych dziedzin anglistycznych, organizatorzy starają się też zapewnić ciekawe dla wszystkich wykłady plenarne oraz spotkanie z pisarzami. W Poznaniu gościć będą pisarki Elleke Boehmer oraz Bernardine Evaristo.

22 lipca na UAM spotkał się także Komitet Międzynarodowy IAUPE. Decyduje on o przyszłości organizacji, jej działaniach, publikacjach itp.

IAUPE jest częścią organizacji FILLM (Federation Interntional de Langues et Litteratures Modernes), ta natomiast - częścią CIPSH i UNESCO. Organizacje mają na celu dbanie o dobro humanistyki oraz promocję badań nad literaturą i językiem na świecie.