Nagrody i stypendia dla naukowców

Do 30 kwietnia 2019 można zgłaszać kandydatów do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz składać wnioski o miejskie Stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

Nagrody i stypendia dla naukowców
Nagrody i stypendia dla naukowców

W 2019 r. Nagroda Naukowa Miasta Poznania zostanie przyznana już po raz dwudziesty dziewiąty. Otrzyma ją osoba, która może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich dwóch lat.

Kapituła wybierze również laureatów stypendium dla młodych badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Miasto przeznacza na ten cel blisko 120 tysięcy złotych. Wartość Nagrody Naukowej to 60 tys. zł. Z kolei wysokość stypendiów uzależniona jest od liczby osób uhonorowanych przez Kapitułę.

Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje:

- do Nagrody Naukowej: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej, towarzystwom naukowym oraz placówkom naukowym działającym w Poznaniu;

- do stypendium dla młodych badaczy: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, władzom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczelniom, placówkom naukowym i stowarzyszeniom naukowym działającym w Poznaniu.

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej stosuje się odpowiednio do przyznawania stypendium dla młodych badaczy.

Wypełnione wnioski należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania - Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub złożyć osobiście w biurze podawczym - w holu głównym Urzędu Miasta, w terminie do 30 kwietnia 2019.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 57 40 lub pisząc na: akademickipoznan@um.poznan.pl