Naukowcy z UEP badają czynniki przetrwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

Naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach realizują projekt badawczy, którego celem jest diagnoza czynników przetrwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu.

UE Poznań - grafika artykułu
UE Poznań

Pierwsza część projektu, realizowana w formule badania ankietowego skierowanego do właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami, pozwoli na: (a) diagnozę kluczowych działań, jakie zostały już podjęte przez przedsiębiorstwa w okresie pandemii, (b) wyłonienie najważniejszych - obok tak oczywistych jak płynność finansowa, czy dostęp do zasobów - czynników, które przesądzą o przetrwaniu przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, (c) identyfikację krytycznych działań podejmowanych przez przedsiębiorców pozwalających ograniczyć negatywny wpływ pandemii oraz (d) opracowanie rekomendacji dla zarządzających przedsiębiorstwami.

Projekt badawczy został objęty patronatem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

W skład zespołu badawczego wchodzą dr hab. Paweł Chudziński (Klub Partnera UE Poznań), prof. dr hab. Szymon Cyfert (UE Poznań), prof. dr hab. Wojciech Dyduch (UE Katowice), prof. dr hab. Maciej Zastempowski (UMK Toruń).

Badania potrwają do końca kwietnia. Prowadzone badanie jest całkowicie anonimowe. Rezultatem badań będzie m. in. rozpoznanie pilnych potrzeb przedsiębiorców i przygotowanie rekomendacji w zakresie dalszego ich wsparcia w tym trudnym czasie.

sieci społecznościowe