Poznań otwarty na młodych

Miasto wprowadza w życie Politykę Poznań Młodych 2025. Także dzięki niej znalazło się w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022. Rywalizacja rozstrzygnie się w listopadzie, ale już teraz można zgłaszać swoje pomysły i propozycje wydarzeń i imprez.

Poznań otwarty na młodych
Poznań otwarty na młodych

Europejska Stolica Młodzieży (EYC) to tytuł przyznawany przez Europejskie Forum Młodzieży. Konkurs promuje wewnątrzeuropejską współpracę - ma aktywizować młodych ludzi i poprawiać ich warunki życia. Tytuł przyznawany jest zwycięskiemu miastu na jeden rok. Czas ten obfituje w wiele wydarzeń i projektów, skierowanych do młodych ludzi i przez nich organizowanych.

- Tematem wiodącym poznańskiego programu EYC jest "Young City", czyli miasto młodych ludzi i dla młodych ludzi - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. - Chcemy, aby program odpowiadał na potrzeby i oczekiwania młodzieży, był tworzony dla nich i z nimi. Ma umożliwiać im zaangażowanie w życie miasta poprzez realizację własnych pomysłów społecznych, kulturalnych, sportowych czy biznesowych. Ważne, by edukował społecznie i wspierał w samorealizacji, angażował grupy z wykluczeniami społecznymi, otwierał przed młodymi ludźmi perspektywę europejską. Program EYC to nie tylko miejskie projekty skierowane do młodzieży, ale także projekty młodych, w których realizację włączy się Miasto. Już rozpoczęliśmy spotkania, podczas których dyskutowane są pomysły i oczekiwania młodzieży na 2022 rok.

Polityka Poznań Młodych 2022

Założenia poznańskiego programu EYC 2022 są oparte na ważnym dokumencie jakim jest "Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025" - w skrócie "Polityka Poznań Młodych 2025". To dokument, który jest rodzajem umowy społecznej pomiędzy miastem a młodzieżą, opracowany wspólnie z nią i odpowiadający jej oczekiwaniom.

- Współpraca z młodymi ludźmi ma już w Poznaniu wieloletnią tradycję - mówi Iwona Matuszczak-Szulc. - Miasto wspiera wiele różnych inicjatyw, które są do nich skierowane. Wspiera też organizacje pozarządowe realizujące projekty młodzieżowe, organizuje konkursy, warsztaty i szkolenia, funduje nagrody i stypendia dla uczniów oraz studentów, prowadzi doradztwo zawodowe dla młodzieży, oferuje staże studenckie i absolwenckie. Młodzi mogą składać własne projekty i głosować w Poznańskim Budżecie Obywatelskim oraz starać się o mikrogranty na realizację swoich pomysłów w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ubiegłym roku uruchomiliśmy Fundusz Samorządów Uczniowskich, który umożliwia uczniom szkół średnich zyskanie środków z budżetu Miasta na wprowadzanie w życie własnych pomysłów. W nowej edycji konkursu dofinansowanie - 2 tys. zł - otrzymało 28 szkół. Dzięki temu można było organizować różne warsztaty i prowadzić projekty edukacyjne, wydarzenia sportowe oraz spotkania tematyczne. W kilku szkołach powstały strefy wypoczynku dla uczniów.

Włączamy młodzież

Aby jeszcze lepiej poznać potrzeby młodych mieszkańców i umożliwić im realizację własnych pomysłów, Miasto aktywnie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi. W Poznaniu bardzo prężnie działa Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, która już drugi rok z rzędu zdobyła tytuł najlepszej takiej rady w Polsce. Spotyka się także Młodzieżowa Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Poznania, która zrzesza przedstawicieli organizacji działających na rzecz młodych osób. Podczas wspólnych spotkań dyskutowane są także szczegóły programu EYC.

- Chcielibyśmy, aby wszyscy młodzi ludzie mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji i pomysłów - mówi Iwona Matuszczak-Szulc. - Najprościej przysyłać je mailem na adres rmwm@um.poznan.pl lub przez profil Młodzieżowej Rady Miasta Poznania na Facebooku. Obiecuję, że pochylimy się z uwagą nad każdą propozycją. Zapraszam także wszystkich młodych ludzi do zapoznania się z broszurą prezentującą Politykę Poznań Młodych 2025, która właśnie została opublikowana na stronie Miasta. To dokument o młodzieży i dla młodzieży.

AW

Załączniki