Poznańskie uczelnie w czołówce rankingu szkół wyższych Perspektyw

Poznańskie uczelnie znalazły się w czołówce rankingu polskich szkół wyższych opublikowanym przez portal Perspektywy. Pierwsze miejsce w swojej kategorii w skali kraju zajął Uniwersytet Ekonomiczny, drugie miejsca Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny, a trzecie miejsce przypadło Uniwersytetowi im. A. Mickiewicza.

Ranking szkół wyższych - Perspektywy 2019
Ranking szkół wyższych - Perspektywy 2019

W prestiżowym rankingu szkół wyższych, publikowanym przez portal Perspektywy, w ścisłej czołówce znalazły się cztery poznańskie uczelnie. W kategorii uczelni ekonomicznych najlepszy okazał się Uniwersytet Ekonomiczny, drugie miejsca zajęły: Uniwersytet Przyrodniczy (kategoria: uczelnie rolnicze) oraz Uniwersytet Medyczny (kategoria: uczelnie medyczne), a trzecie miejsca w skali kraju zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (kategoria: uniwersytety). Piątą pozycję w kategorii szkół sportowych zajęła Akademia Wychowania Fizycznego.

Wśród ocenianych 91 akademickich uczelni objętych rankingiem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, uplasował się na 5. pozycji (za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Warszawską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą), Uniwersytet Medyczny został sklasyfikowany na 12. pozycji (awans z 21 miejsca), Uniwersytet Ekonomiczny znalazł się na 13. pozycji (awans z 17.), Politechnika Poznańska na 20. pozycji, a Uniwersytet Przyrodniczy na 28. pozycji.

W kategorii niepublicznych uczelni nauczających na poziomie magisterskim drugie miejsce (bez zmian w ciągu roku) zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, który posiada wydział zamiejscowy w Poznaniu, a 13. lokatę zajęła Wyższa Szkoła Bankowa (awans o trzy pozycje w ciągu roku).