Poznańskie uczelnie w rankingu szanghajskim

Opublikowany został najnowszy Academic Ranking of World Universities (zwanym Rankingiem Szanghajskim). W rankingu uczelnie z całego świata porównywane są osobno w każdym z 54 obszarów nauki. Z poznańskich uczelni w rankingu znalazły się: Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy.

Academic Ranking of World Universities
Academic Ranking of World Universities

Warunkiem koniecznym uwzględnienia uczelni w tym rankingu była odpowiednia liczba tzw. artykułów filadelfijskich (czyli indeksowanych w amerykańskiej bazie Web of Science) opublikowanych w latach 2013-2017.

Wyniki poznańskich uczelni:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza został sklasyfikowany w piątej setce rankingu w dziedzinie "Matematyka", w trzeciej setce w dziedzinie "Geografia" oraz w piątej setce w dziedzinie "Inżyniera chemiczna".

Uniwersytet Przyrodniczy jest w trzeciej setce rankingu w dziedzinie "Weterynaria" oraz w drugiej setce w dziedzinie "Nauka i technologia żywienia",

Politechnika Poznańska została sklasyfikowana w piątej setce w dwóch dziedzinach: "Informatyka" oraz "Inżynieria techniczna".