Przyznano Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendia dla młodych badaczy

Poznańscy naukowcy i naukowczynie zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia. Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma wybitny fizyk, dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Politechniki Poznańskiej. Przyznano także stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Dr hab. inż. Łukasz Piątkowski Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania - grafika artykułu
Dr hab. inż. Łukasz Piątkowski Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Nagroda Naukowa Miasta Poznania przyznawana jest co roku osobie o imponującym dorobku i niekwestionowanych osiągnięciach naukowych. Tegorocznym Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Politechniki Poznańskiej, za wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia na światowym poziomie w dziedzinie fizyki, w szczególności za badania właściwości strukturalnych i dynamicznych cząsteczek w nanoskali, znajdujących odzwierciedlenia w pracach badawczych, w których Kandydat był pierwszym autorem opublikowanych m.in. w Science, Nature Communication, czy Journal of Physical Chemistry Letters oraz międzynarodowych grantach badawczych Maria Curie, EMBO i FIRST TEAM. Wysokość nagrody wynosi 60 tys. złotych. 

- Jestem pod wrażeniem osiągnięć Laureata Nagrody oraz Stypendystów. Takie talenty to powód do dumy zarówno dla uczelni i jednostek naukowych, z których się wywodzą, jak i dla całego miasta. Dorobek wszystkich nagrodzonych stanowi istotny wkład w rozwój naszego miasta i promocję Poznania jako ośrodka nauki - mówi Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Witolda Jurka przyznała także 12 stypendiów dla młodych badaczy i badaczek, którzy nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Wysokość jednorazowego stypendium to 5 tys. zł.

- Kapituła miała nie lada orzech do zgryzienia, starając się porównać nadzwyczajne, międzynarodowe osiągnięcia kandydatów. Znalazły one wyraz m.in. w wysokiej punktacji artykułów naukowych, w liczbie patentów oraz w żywym zainteresowaniu środowiska naukowego rezultatami badań, co  przełożyło się także na liczby cytowań. Wybraliśmy, naszym zdaniem, najlepszych kandydatów, ale wszyscy aplikujący prowadzą badania  naukowe na niezwykle wysokim poziomie. Tego poziomu wszystkim gratulujemy - mówi Prof. dr hab. Witold Jurek, Przewodniczący Kapituły.

- Mam nadzieję, że wszyscy Laureaci i Laureatki zwiążą swoją przyszłość z Poznaniem na stałe. W Poznaniu od wielu lat wspieramy młode talenty poprzez różnego rodzaju programy i konkursy, jednocześnie starając się tworzyć dla nich w mieście warunki dla rozwoju kariery zawodowej i naukowej - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, członkini Kapituły.

Stypendia otrzymali:

 1. Włodzimierz Czepa  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych opartych na grafenie oraz wykorzystanie otrzymanych materiałów hybrydowych jako absorbenty, sensory oraz materiały do przetwarzania i przechowywania energii.
 2. Magdalena Dąbrowska za wykorzystaniem systemu CRISPR-Cas do opracowania potencjalnej terapii dla chorób poliglutaminowych.
 3. Monika Drobna za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów opartych o mikroRNA, leżących u podstaw dziecięcej T-komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej.
 4. Marcin Krzysztof Dyderski za wybitne osiągnięcia w zakresie biologii i ekologii obcych gatunków drzew i krzewów w warunkach presji człowieka.
 5. Aleksandra Glapa-Nowak za prace nad trawieniem i wchłanianiem węglowodanów i tłuszczów w zdrowiu i chorobie między innymi za wykazanie niedoboru witaminy K u pacjentów po proktokolektomii odtwórczej.
 6. Katarzyna Jankowska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii chemicznej związane z usuwaniem zanieczyszczeń środowiskowych z modelowych oraz rzeczywistych roztworów wodnych.
 7. Katarzyna Polanowska za badania w poszukiwaniu nowych produktów spożywczych o właściwościach funkcjonalnych otrzymanych z zastosowań procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem grzyba Rhizopus oligosprous.
 8. Katarzyna Pydzińska-Białek za wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie badań nad transferem ładunków w układach fotowoltaicznych, głównie w perowskitowych ogniwach słonecznych.
 9. Mariusz Sandomierski za wyróżniające osiągnięcia naukowe w obszarze chemii organicznej i inżynierii materiałowej związane z syntezą nowych "inteligentnych" nośników leków, napełniaczy dentystycznych o potencjale remineralizacyjnym oraz modyfikacji powierzchni elementów endoprotez i narzędzi ściernych.
 10. Łukasz Krzysztof Szoszkiewicz za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk prawnych, jakim jest wpływ nowych technologii na międzynarodową ochronę praw człowieka.
 11. Łukasz Wolski za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie wytwarzania reaktywnych form tlenu na nowych katalizatorach metalicznych, które są efektywne w przyjaznych środowisku procesach utleniania związków organicznych, stosowanych do produkcji wysokowartościowych chemikaliów, bądź do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków.
 12. Mateusz Zelent za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie magnoniki, a w szczególności za teoretyczne badania właściwości statycznych i dynamicznych nanostruktur magnetycznych.

Konkurs koordynowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

sieci społecznościowe