Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

Już po raz 18. Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach oraz w instytucjach naukowych. 

Zdjęcie grupowe laureatów konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie. Zdjęcie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. - grafika artykułu
Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

W uroczystości w Sali Białej Urzędu Miasta uczestniczyli Grzegorz Ganowicz - przewodniczący Rady Miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski - zastępca prezydenta Poznania, członkowie kapituły konkursu, osoby nagrodzone i wyróżnione, a także promotorzy prac oraz władze poznańskich uczelni.

- Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przystąpili do tegorocznej, 18. edycji naszego konkursu - zarówno autorom prac magisterskich i doktorskich, jak i ich promotorom oraz opiekunom naukowym - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Konkurs wpisuje się w szereg działań, które realizujemy w ramach programu Akademicki Poznań. W ten sposób chcemy docenić dorobek ludzi, którzy - w co szczerze wierzymy - staną się w przyszłości liderami w różnych dziedzinach życia naszego miasta. 

Prace oceniała kapituła, w której skład weszli przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

Kapituła przyznała trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 12 tys. zł w kategorii prac doktorskich oraz trzy równorzędne nagrody o wartości 6 tys. zł w kategorii prac magisterskich. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia w kwocie 3 tys. zł w kategorii prac doktorskich i dwa wyróżnienia w wys. 1,5 tys. zł w kategorii prac magisterskich.

- Zależało nam, aby znaleźć i wyróżnić te prace, które poza tym, że prezentują bardzo wysoki poziom naukowy, mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu i rozwoju Poznania. Przed nami stało bardzo trudne zadanie. Trudno jest porównać prace z odmiennych dziedzin, poruszające różne tematy naukowe - mówił Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania i kapituły konkursowej. - Jestem pełen podziwu dla Państwa umiejętności. Życzę dalszego rozwoju karier naukowych - zwrócił się bezpośrednio do laureatów. 

- Wszystkie prace były bardzo dobre - zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Mieliśmy do wyboru całą paletę opracowań, które dostarczają nam dużej dawki wiedzy o Poznaniu, a także oryginalnych rozwiązań praktycznych, możliwych do zastosowania w naszym mieście. Oceniane przez nas prace przedstawiały wyniki badań, świadczące o sile i prestiżu Poznania, które mogą być wizytówką akademickiego Poznania poza granicami naszego miasta, a nawet granicami państwa - mówiła w imieniu środowiska naukowego prof. Ewa Mińska-Struzik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Konkurs to jeden z przykładów współpracy ze środowiskiem akademickim. Miasto pragnie w ten sposób włączać młode talenty w działania na rzecz Poznania oraz promować ich osiągnięcia naukowe. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji stolicy Wielkopolski jako silnego ośrodka naukowego.

O niesłabnącej popularności przedsięwzięcia świadczą liczby. W tym roku wpłynęły 102 prace: 56 magisterskich i 46 doktorskich, z takich dziedzin jak architektura krajobrazu, biotechnologia, chemia, historia, kultura, ekonomia, gospodarka przestrzenna, socjologia, prawo, psychologia, informatyka i telekomunikacja, nauki medyczne czy inżynieryjno-techniczne.

Łącznie we wszystkich dotychczasowych 18 edycjach akcji zgłoszono 1 138 prac - nagrodzono i wyróżniono 247 z nich.

Konkurs realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

Lista laureatów znajduje się TUTAJ.

AJ/ WRMiWM

sieci społecznościowe