Smart City - wakacyjne poszukiwania - konkurs dla studentów

Wyjeżdżasz na wakacje? Znajdź najciekawsze, najbardziej innowacyjne rozwiązanie, które mogłoby być wdrożone w Poznaniu. Realne rozwiązanie musi dotyczyć jednego z 6 obszarów identyfikujących inteligentne miasto, tj.: Ludzi, Jakości Życia, Środowiska, Gospodarki, Zarządzania Miastem lub Mobilności.

Smart City - wakacyjne poszukiwania - konkurs dla studentów
Smart City - wakacyjne poszukiwania - konkurs dla studentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy opisując krótko z jakim problemem spotkałeś się w Poznaniu, pokaż rozwiązanie, które istnieje w innym dowolnym mieście na świecie. Do zgłoszenia załącz zdjęcie lub film.

Celem konkursu jest promocja idei Smart City oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań funkcjonujących na świecie, które można wdrożyć w Poznaniu do poprawy jakości życia.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 22 września 2019 do 15 października 2019.

Formularz zgłoszeniowy będzie udostępniony 22 września 2019.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Załączniki