Stulecie studiów rolniczych i leśnych

"Z doświadczeniem i pasją w przyszłość" to hasło przewodnie jubileuszu 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych, który obchodzimy w czerwcu 2019 roku. Wydział Rolniczo-Leśny powstał jako czwarty na ówczesnym Uniwersytecie Poznańskim, obok Wydziałów: Filozoficznego, Prawnego (później Prawno-Ekonomicznego) i Lekarskiego. Uroczystości jubileuszowe z tej okazji odbywać się będą na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od 13 do 24 czerwca 2019.

Stulecie studiów rolniczych i leśnych
Stulecie studiów rolniczych i leśnych

Idea utworzenia studiów rolniczych na Uniwersytecie Poznańskim pojawiła się już w początkowych etapach jego organizacji. Jak podają dostępne źródła historyczne, prawdopodobnie idea utworzenia takich studiów wyszła od Centralnego Towarzystwa Gospodarczego przypisującego sobie rolę pionierów nowoczesnego rolnictwa, a ideę utworzenia studium rolniczego podsunął Heliodor Święcicki, główny organizator Uniwersytetu Poznańskiego. Jednak za właściwego organizatora szkoły rolniczej (studium rolniczego) przy Uniwersytecie uznaje się prof. Bronisława Niklewskiego, ówczesnego kierownika Katedry Botaniki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego.

Po trwającej ponad 3,5 miesiąca gorącej, bardzo burzliwej dyskusji między zwolennikami i przeciwnikami utworzenia studiów rolniczo-leśnych na Uniwersytecie i nadaniu im charakteru akademickiego, w dniu 6 sierpnia 1919 roku w Collegium Minus, w gabinecie Rektora Święcickiego podjęto stosowną uchwałę o powstaniu Wydziału Rolniczo-Leśnego przy Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu oraz lokalizacji Wydziału na poznańskim Sołaczu.

Kilka tygodni później wydział rozpoczął swoją działalności, jako trzeci w strukturach Uniwersytetu Poznańskiego.

17 listopada 1951 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą przez wydzielenie z Uniwersytetu Poznańskiego Wydziałów: Rolnego, ze Studium Ogrodniczym, i Leśnego.

1 października 1972 roku Wyższa Szkoła Rolnicza zmienia nazwę na Akademię Rolniczą, 4 lipca 1996 roku uczelni zostaje nadane imię Augusta Cieszkowskiego, a 11 kwietnia 2008 roku staje się Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Program obchodów

13 czerwca 2019 godz. 17:00 (kościół św. Jana Vianneya ul. Podlaska 10)

Msza św. w intencji pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odprawiana przez biskupa Edwarda Janiaka, który zanim wstąpił do seminarium duchownego, przez dwa lata studiował na Wydziale Technologii Drewna ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej (następnie Akademii Rolniczej) w Poznaniu.

14 czerwca 2019 godz. 11:00 (Biocentrum UPP ul. Dojazd 11)

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas wydarzenia wygłoszony zostanie wykład prof. dr hab. Moniki Kozłowskiej "Pierwsi wśród równych - historia uczelni szlakiem jej mistrzów".

Godz. 14:00 (ul. Wojska Polskiego 69) otwarcie Domu Absolwenta, gdzie docelowo powstanie muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

15 czerwca 2019 godz. 17:00 (Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52)

Koncert Jubileuszowy z okazji z 25-lecia działalności artystycznej Chóru Akademickiego CORO DA CAMERA Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wstęp wolny.

18 czerwca 2019 godz. 12:00 (Biocentrum UPP ul. Dojazd 11)

Uroczystość jubileuszu 100-lecia Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.

24 czerwca 2019 godz. 11:00 (Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52)

Ceremonia wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. dr. Hab. Hunertowi Hasenaurowi Rektorowi Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu wybitnemu leśnikowi, znakomitemu naukowcowi o uznanym autorytecie światowym należącego do grona europejskich liderów badających wpływ zmian klimatycznych na drzewa i drzewostany.