Stypendia dla młodych badaczek i badaczy przyznane

Miasto uhonorowało dokonania naukowe poznańskich badaczek i badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia.  Stypendia dostanie 12 młodych naukowczyń i naukowców, każdy z nich otrzyma jednorazową wypłatę w wysokości 10 tys. zł.

Zdjęcie grupowe laureatek i laureatów wraz z władzami Miasta i uczelni. Osoby stoją na tle slajdu tytułowego wydarzenia, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. - grafika artykułu
Pula środków na stypendia wyniosła 120 tys. zł

Stypendia naukowe przyznawane są od 1998 r., do tej pory - łącznie z tegoroczną edycją  - otrzymało je 247 osób. W tym roku na konkurs wpłynęło 69 wniosków młodych osób, które pochwalić mogą się imponującym dorobkiem naukowym. Pula środków na stypendia wyniosła 120 tys. zł.  

- Stypendium, które dziś przyznajemy, nieodłącznie towarzyszy Nagrodzie Naukowej Miasta Poznania, która razem z Nagrodą Artystyczną jest jedną z najstarszych ustanowionych przez radę miasta. W moim przekonaniu można je traktować jako "Małą Nagrodę Naukową"  - podkreślał Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta. - Gratuluję zwycięzcom i dziękuję kapitule, która stanęła przed niełatwym zadaniem: spośród wielu bardzo dobrych kandydatur musiała wybrać te najlepsze.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Witolda Jurka wzięła pod uwagę osiągnięcia kandydatek i kandydatów w realizowanych projektach badawczych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach i odbyte staże naukowe.

- Stypendium naukowe jest jedną z wielu propozycji, jakie Miasto ma dla młodych ludzi  - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Oferujemy również stypendia laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, przyznajemy nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Wszystkie te działania są dla nas bardzo ważne. Gratuluję wszystkim, którzy dziś będą odbierać wyróżnienia.

Spośród wyłonionych stypendystów i stypendystek cztery osoby zgłoszone zostały przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trzy przez Politechnikę Poznańską, dwie  przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dwie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i jedna osoba przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy. 

- Wnioski, jakie wpłynęły do nas w tym roku były jakościowo albo bardzo dobre, albo wybitne - podkreślał prof. Witold Jurek, przewodniczący Kapituły Nagrody Naukowej. - Gratuluję wszystkim laureatom.

Tegoroczni wyróżnieni młodzi badacze reprezentują takie dziedziny, jak: nauki ścisłe, medyczne, rolnicze, humanistyczno-społeczne i techniczne. 

Stypendystkami i stypendystami zostali: 

 • Dominika Czerwonka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - za oryginalne badania poświęcone syntezie nowych pochodnych związków naturalnych o nadzwyczajnej aktywności przeciwnowotworowej.
 • Jakub Frankowski z Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Włókien Naturalnych Roślin Zielarskich - za osiągnięcia w pracy naukowej z zakresu nowoczesnego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii i biogospodarki.
 • Przemysław Galek z Politechniki Poznańskiej - za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie matematycznej analizy procesów i zjawisk w elektrochemicznych urządzeniach do magazynowania i konserwacji energii - kondesatorów elektrochemicznych.
 • Artur Jędrzak z Politechniki Poznańskiej - za zaprojektowanie i otrzymanie innowacyjnych mikro- i nanoplatform dla biosensorów i medycyny oraz ich wszechstronną charakterystykę fizykochemiczną, elektrochemiczną i biologiczną. 
 • Piotr Kuwałek z Politechniki Poznańskiej - za osiągnięcia w pracy związanej z przetwarzaniem sygnałów biologicznych i elektrycznych, w tym w zakresie oceny jakości energii elektrycznej.
 • Wojciech Langwiński z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - za szczególne osiągnięcia naukowe z dziedziny pulmonologii i alergologii.
 • Natalia Leciejewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - za badania nad fizjologią tkanki mięśniowej - w szczególności za odkrycie roli speksyny w funkcjonowaniu mięśni oraz analizę molekularnego mechanizmu działania ostaryny (selektywnego modulatora receptora androgenowego) w procesie różnicowania włókien mięśniowych.
 • Krzysztof Piotr Pawłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - za szczególne osiągnięcia w badaniach nad ewaluacją programów proinwestycyjnych UE.
 • Dawid Rogacz z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad filozofią chińską oraz filozofią historii.
 • Anna Maria Rychter z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad otyłością w aspekcie ryzyka chorób współistniejących, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka sercowo-naczyniowego.
 • Hanna Stachowiak-Dłużyńska z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - za Innowacyjne badania w dziedzinie chemii krzemo- i boroorganicznej.
 • Natalia Stopikowska z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii lantanowców, w szczególności badań nad funkcjonalizowanymi nanomateriałami.

W składzie Kapituły Nagrody Naukowej, przyznającej stypendia dla młodych badaczek i badaczy, byli: prof. dr hab. Witold Jurek (przewodniczący kapituły), dr hab. Michał Bogdziewicz (laureat Nagrody Naukowej 2021 r.), prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński - (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska - (Politechnika Poznańska), Iwona Matuszczak-Szulc (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP), prof. dr hab. Robert Pietrzak i prof. dr hab. Antoni Szczuciński - (obaj z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Marek Świtoński (Polska Akademia Nauk).

Kapituła przyznała także Nagrodę Naukową Miasta Poznania. W tym roku zgłoszono 10 kandydatur. Nazwisko laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystej sesji Rady Miasta 29 czerwca. 

Konkurs koordynowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.  

Stypendia dla młodych badaczek i badaczy oraz Nagroda Naukowa Miasta Poznania to nie jedyne programy, które Miasto kieruje do osób z poznańskiego środowiska akademickiego i naukowego. Poznań oferuje również stypendia dla studentów będących laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych czy nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Miasto jest współorganizatorem Poznańskiej Nagrody Literackiej i wspiera lokalne uczelnie w organizacji wykładów otwartych naukowców z całego świata. Studenci mogą ubiegać się o  stypendia na staże w firmach na terenie Poznania, a także o staże i praktyki studenckie oraz staże absolwenckie w  urzędzie miasta. 

RMWM/AW

sieci społecznościowe