Stypendia Miasta Poznania rozdane

Naukowcy, artyści i sportowcy odebrali Stypendia Miasta Poznania. Przyznawane są one młodym ludziom, wyróżniającym się talentem i ciężką pracą. Stypendia wręczyli uroczyście w poznańskim Ratuszu Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta.

Stypendia Miasta Poznania rozdane
Stypendia Miasta Poznania rozdane

- Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję - mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydentaPoznania. - Jesteście dla Poznania powodem do dumy. Żeby osiągnąć sukces potrzebny jest talent, szczęście, praca i odpowiednie warunki. Mogę obiecać w imieniu władz miasta poznania, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tych ostatnich Wam nie zabrakło.

Stypendystów w dziedzinie nauki wybrała Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Lorenca. Wyłoniła dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Laureaci otrzymają po 5 tys. zł stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

- Pamiętajcie o wielkiej roli sprawczej, jaką mają w nauce mają młodzi badacze - podkreślał prof. Antoni Szczuciński, przedstawiciel kapituły naukowej. - Maria Skłodowska-Curie miała 31 lat, gdy odkryła rad i polon. Albert Einstein, gdy formułował szczególną teorię względności miał 26 lat, tyle samo miał Werner Heisenberg, gdy ogłosił zasadę nieoznaczoności. Niels Bohr miał 28 lat, gdy pisał swój artykuł o modelu atomu. Nauki ścisłe są polem, na którym młodzi osiągają najwięcej.

Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca przyznała stypendia naukowe:

Piotr Alexandrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/prawo) - za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad historią prawa, w tym publikację monografii naukowej, udział w zagranicznych kongresach naukowych, zagraniczne staże naukowe oraz kierowanie projektami naukowymi.

Piotr Celichowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu/ biotechnologia/ analityka medyczna) - za opisanie wpływu eNampt na oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową u szczura.

Krzysztof Ciomek (Politechnika Poznańska/informatyka) - za wyróżniający się dorobek i wyniki badań naukowych w dyscyplinie informatyki w dziedzinie komputerowego wspomagania decyzji.

Tomasz Cłapa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/ biochemia/biotechnologia) - za badania dotyczące wpływu różnych materiałów na wybrane grupy bakterii oraz badania różnych próbek środowiskowych zasiedlanych przez bakterie.

Krzysztof Dudka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/zoologia) - za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej oraz popularyzatorskiej potwierdzone uzyskanymi grantami oraz licznymi publikacjami w uznanych czasopismach i autorstwem książki.

Paweł Jeżowski (Politechnika Poznańska/elektrochemia techniczna) - za wybitne osiągnięcia naukowe przyczyniające się do rozwoju nowoczesnych urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej łączących dwa mechanizmy magazynowania energii elektrycznej, czyli kondensatorów litowo-jonowych.

Maciej Majka (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu/genetyka roślin) - za wybitne osiągnięcia w zakresie hodowli odpornościowej zbóż uprawnych oraz kompleksowe badania dotyczące introgresji obcej chromatyny z dzikich gatunków do pszenicy i pszenżyta.

Anetta Płatek (Politechnika Poznańska/technologia chemiczna) - za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej.

Krzysztof Ptaszyński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN/fizyka) - za znaczące osiągnięcia w dziedzinie nierównowagi fizyki statystycznej układów kropek kwantowych.

Wojciech Smułek (Politechnika Poznańska/biotechnologia środowiskowa) - za osiągnięcia badawcze w obszarze biotechnologii środowiskowej, a w szczególności za badania nad wykorzystaniem surfaktantów roślinnych w procesach biodegradacji halogenowych pochodnych związków aromatycznych.

Anna Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/chemia) - za innowacyjne badania w dziedzinie chemii supramolekularnej oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

Krzysztof Wójcik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN/fizyka) - za wkład w rozwój teorii transportu przez silnie skorelowane układy kropek kwantowych.