Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2022.

zdjęcie przedstawia studentki i studentów w ławkach na auli, słuchających wykładu - grafika artykułu
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium w kategorii "Student" ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia gratyfikującego studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. O stypendium mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:

  1. nauk humanistycznych
  2. nauk inżynieryjno-technicznych
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  4. nauk rolniczych
  5. nauk społecznych
  6. nauk ścisłych i przyrodniczych
  7. nauk teologicznych
  8. sztuki.

Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w "Regulaminie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego".

Wnioski o stypendia naukowe w kategorii "Uczeń" oraz w kategorii "Student" można składać w terminie od  01.09.2022r. do 20.10.2022 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

sieci społecznościowe