Sukces UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pomyślnie zakończył procedurę  międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej   (Institutional Evaluation Programme, EUA-IEP) która przeprowadzona została przez ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA), największej organizacji zrzeszającej uniwersytety w Europie.

Institutional Evaluation Programme, EUA-IEP - grafika artykułu
Institutional Evaluation Programme, EUA-IEP

UAM jest piątą szkołą wyższą oraz pierwszym klasycznym uniwersytetem w Polsce, który poddał się tej ewaluacji. Zgłoszenie było dobrowolne i zostało sfinansowane przez MNiSW w ramach projektu POWER "Akredytacje zagraniczne".

W 2020 odbyły się dwie wizyty ewaluacyjne, druga - wskutek pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - została zorganizowana w formie cyklu spotkań online. Raport z oceny wraz z rekomendacjami został przekazany uczelni 17 lutego 2021. Szczególne zainteresowanie zespół oceniający okazał nowej strukturze uniwersytetu. Z uznaniem spotkała się także infrastruktura uczelni, możliwości rozwoju dla studentów czy świetnie rozwinięta współpraca z otoczeniem zewnętrznym.

Znak jakości EUA-IEP jest rozpoznawalny w całej Europie. Zwiększa widoczność w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego i ułatwia rozwijanie współpracy międzynarodowej. UAM będzie mógł się nim posługiwać przez kolejnych 5 lat.

sieci społecznościowe