Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przed nowym rokiem akademickim

Ponad 37500 studentów wszystkich rodzajów studiów rozpocznie naukę w nowym roku akademickim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wraz z nowym rokiem zmieni się struktura uczelni. "Od pierwszego października Uniwersytet będzie podzielony na 5 kierowanych przez prorektorów szkół dziedzinowych, w których znajdzie się 20 wydziałów dyscyplinowych" - wyjaśnia JM Rektor prof. Andrzej Lesicki.

UAM
UAM

Zmiany struktury uczelni wymusza znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawa 2.0). Zmiany oznaczają, iż część studentów będzie kontynuować naukę na innych, niż dotychczas wydziałach. Władze UAM zapewniają jednak, iż studenci nie powinni odczuć negatywnych konsekwencji wprowadzonych zmian.

Dla uczących nowością będą także Biura Obsługi Studentów, które zastąpią dotychczasowe dziekanaty poszczególnych wydziałów.

W nowym roku akademickim UAM rozpocznie także realizację międzynarodowego projektu Uniwersytetu Europejskiego. Partnerami UAM w EPICUR są: University of Strasbourg (lider projektu) (Francja), University of Amsterdam (Holandia), Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy), Karlsruher institut für technologie (Niemcy), University of Haute‐Alsace (Francja), University Bodenkultur Wien (Austria) oraz Aristotle University of Thessaloniki (Grecja). Na początku powstanie wspólny, międzynarodowy kampus uniwersytecki. Efektem końcowym tej współpracy mają być wspólne kierunki studiów.

W najbliższych miesiącach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, jako pierwszy klasyczny polski uniwersytet, zostanie poddany międzynarodowej ewaluacji. Oznacza to, iż UAM podda się zewnętrznej ocenie procesów zarządczych i kształcenia.

Źródło: Biuro prasowe UAM