Uniwersytet Otwarty UAM

Od 6 września 2019 rozpoczną się zapisy na kursy w nowym roku akademickim Uniwersytetu Otwartego UAM. W ofercie jest blisko 80 kursów, najpopularniejsze z lat ubiegłych i około 40 nowych.

Uniwersytet Otwarty UAM
Uniwersytet Otwarty UAM

Uniwersytet Otwarty UAM oferuje kursy w formie klasycznych zajęć uniwersyteckich a więc wykładów i ćwiczeń a nawet laboratoriów, które trwają przez cały semestr (od 15 do 30 godzin). Spotkania odbywają się w różnych terminach, ale najczęściej tylko raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy. Oferta kursów skierowana jest dla wszystkich zainteresowanych już od 16 roku życia.

Na zakończenie słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wykładach, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo z osiągniętymi efektami kształcenia.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w połowie października. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 14 października o godz. 18.00 w Małej Auli Collegium Minus UAM przy ul Wieniawskiego 1.

Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął działalność jesienią 2016. Od tej pory zorganizowano 204 kursy dla ponad 4,5 tysiąca słuchaczy.