Uniwersytet w czasach pandemii - konferencja

24 września odbędzie się zdalna konferencja "Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja", podczas której uczestnicy będą mieli okazję dyskutować o problemach w czasach pandemii w szerokim kontekście.

Uniwersytet w czasach pandemii - konferencja
Uniwersytet w czasach pandemii - konferencja

Pandemie są bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, ale także oddziałują pośrednio na wiele obszarów otoczenia człowieka powodując historyczne zmiany cywilizacyjne. Tylko upływ czasu pokaże, czy zmiany spowodowane pandemią koronawirusa będą długotrwałe oraz czy jej konsekwencje nie wywołają szerszych zjawisk społecznych i przyrodniczych. O problemach w czasach pandemii w tak szerokim kontekście dyskutować będą uczestnicy zdalnej konferencji "Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja", organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Podczas konferencji poruszone zostaną min. tematy związane z nowo podjętymi tematami badawczymi zmierzającymi do poznania skali rozprzestrzeniania, mechanizmów i skutków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jak i ogólniejszych problemów epidemiologicznych, czy uwarunkowań środowiskowych. Referaty przedstawione zostaną w formie popularnonaukowej, tak aby każdy zainteresowany tematyką wpływu pandemii na nasze życie, mógł wziąć udział w wydarzeniu, do czego organizatorzy serdecznie zachęcają.
Tematyka wystąpień:
- Doświadczenia związane z udziałem w diagnostyce COVID-19
- Czy witamina D chroni nas przed COVID-19?
- Jak wpływ na środowisko naturalne i ptaki wywarła pandemia?
- Jak pandemia COVID-19 wpływa na klimat?
- Działania studenckich kół naukowych podczas trwania pandemii
Obok zagadnień przyrodniczych, nie zabraknie referatów o zdrowiu i zakresu nauk ekonomiczno-społecznych.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o dokonywanie rejestracji do 14 września 2020: http://www1.up.poznan.pl/konferencja-sars2020/node/11

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!