Uniwersytet z imieniem wieszcza już 65 lat

65 lat temu Uniwersytet w Poznaniu zyskał imię Adama Mickiewicza. 11 lutego 1956 roku odbyła się uroczystość nadania uczelni imienia wieszcza, co było możliwe na podstawie Uchwały Rady Ministrów z grudnia roku 1955. Wcześniej UAM nosił nazwę Uniwersytet Poznański. 

65 lat temu Uniwersytet w Poznaniu zyskał imię Adama Mickiewicza. Fot. Archiwum UAM. - grafika artykułu
65 lat temu Uniwersytet w Poznaniu zyskał imię Adama Mickiewicza.

W publikacji "Uniwersytet Poznański (1945-2019). Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1945-2019" pod redakcją prof. Stanisława Jankowiaka i prof. Tomasza Schramm możemy przeczytać "Dyskusja nad wyborem patrona i nadaniem nazwy uczelni poznańskiej prowadzona była w 1955 r. i należała do najistotniejszych wydarzeń tego okresu. Ostatecznie na wniosek Wydziału Filozoficzno-Historycznego, a osobiście dziekana prof. Janusza Pajewskiego, zaproponowano jako patrona uczelni Adama Mickiewicza. W uzasadnieniu wskazywana na aktualną, setną rocznicę śmierci poety oraz szereg jego powiązań z Wielkopolską. Propozycja ta poprzedzona była dyskusją także wokół kilku innych kandydatur, które wcześniej zgłoszone upadły, jak choćby: Heliodora Święcickiego, braci Śniadeckich, Stanisława Staszica oraz Marcina Kasprzaka i Juliana Marchlewskiego. Wybór patrona uwikłany był, jak każda istotniejsza kwestia związana z uczelnią, w ówczesny kontekst polityczny, a zgłoszenie Adama Mickiewicza miało zablokować przewidywanych dla uczelni wspomnianych wyżej patronów "politycznych", a nawet według relacji ustnej prof. Czesława Łuczaka, Józefa Stalina. Nadana na podstawie Uchwały Rady Ministrów z 31 XII 1955 r. nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza obowiązuje nieprzerwanie od 24 grudnia 1955 r. Elementem wizualizującym ten fakt i będącym współcześnie częścią wizerunku uczelni są pomnik i plac Mickiewicza (wcześniej plac Stalina) w centrum historycznym Poznania obok siedziby Rektoratu UAM".

sieci społecznościowe