Wykład otwarty - "Chemistry and Evolution in RNA"

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty pt. "Chemistry and Evolution in RNA", który wygłosi prof. Eric Westhof z Uniwersytetu Strasburskiego we Francji.

Wykład odbędzie się 7 października o godzinie 11:30 w sali nr 8 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie proszę o wcześniejszy kontakt pod adresem mantczak@cs.put.poznan.pl.

foto - grafika artykułu
Prof. Eric Westhof

Profesor Eric Westhof urodził się w Belgi, a od 1981 pracuje na Uniwersytecie Strasburskim we Francji. W 1988 roku został Profesorem w dziedzinie Biochemii Strukturalnej. Od 2009 roku pełni rolę Wiceprezydenta (odpowiednik Prorektora) ds. badań i studiów doktoranckich Uniwersytetu w Strasburgu. Profesor Eric Westhof jest światowej sławy autorytetem w zakresie biologii strukturalnej kwasów nukleinowych. Jest pomysłodawcą oraz założycielem międzynarodowej inicjatywy RNA-Puzzles, która zrzesza naukowców zajmujących się obliczeniowym modelowaniem oraz oceną jakości struktur przestrzennych RNA. Opublikował 420 prac w wielu prestiżowych czasopismach naukowych (np. Nature, Cell, Nucleic Acids Research, RNA Journal), które uzyskały ponad 28 tysięcy cytowań.

Profesor Eric Westhof jest członkiem Francuskiej Akademii Nauk, Niemieckiej Akademii Nauk LEOPOLDINA, EMBO, Akademii Europejskiej oraz Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej w Poznaniu. Pełni funkcję Edytora w prestiżowych czasopism dedykowanych chemii i biologii kwasównukleinowych np. Nucleic Acids Research i RNA Journal.

sieci społecznościowe