Wykład otwarty: "Discrete Stability ̶ The Perpetual Challenge in Numerical Approximation of Partial Differential Equations"

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty Prof. Leszka Demkowicza, pt. "Discrete Stability ̶ The Perpetual Challenge in Numerical Approximation of Partial Differential Equations", który odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 13:30 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, ul. Jana Pawła II 28, sala 123 BT.

zdjęcie mężczyzny - grafika artykułu
Prof. Leszek Demkowicz

Wykład będzie transmitowany na żywo na kanale YouTube PP

Symulacje komputerowe stanowią niezbędną podstawę do złożonych projektów inżynierskich i badań naukowych. Używane są do analizy i projektowania budynków, mostów, samochodów, samolotów, statków i łodzi podwodnych, w poszukiwaniu ropy naftowej, oraz w badaniu i projektowania nowych materiałów i leków, światłowodów, linii produkcyjnych, czy pieluch. Większość modeli opisujących te zagadnienia wyrażona jest w terminach cząstkowych równań różniczkowych, które po dyskretyzacji MES lub MRS powinny spełniać warunek zbieżności do rozwiązania dokładnego.

Prof. Leszek Demkowicz w swojej 46-letniej karierze naukowej, po obu stronach oceanu, zajmuje się zagadnieniami dyskretyzacji w rozwiązywaniu praktycznych problemów oraz ich aspektami matematycznymi. W tym wykładzie przedstawi w historycznym ujęciu rozwój metod dyskretyzacji, przybliżając w terminach zrozumiałych dla ogólnego audytorium idę DYSKRETNEJ STABILNOŚCI i pojęcia z nią związane.

Profesor Leszek Demkowicz jest światowej sławy badaczem o wybitnych osiągnięciach naukowych i organizacyjnych. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Obliczeniowej i Nauk (Institute for Computational Engineering and Sciences (ICES)) oraz kierownika Katedry Inżynierii Obliczeniowej i Nauk II W.A. "Tex" Moncrief, Jr. w ICES, będąc profesorem na Wydziale Inżynierii Lotniczej i Mechaniki Inżynieryjnej oraz profesorem na Wydziale Matematyki na Uniwersytecie Teksańskim w Austin, USA. Ukończył studia inżynierskie i matematyczne w Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  

Jest autorem lub współautorem kilku monografii oraz ponad 220 publikacji w dziedzinie obliczeniowej matematyki i mechaniki. Jego zainteresowania naukowe obejmują analizę numeryczną, adaptacyjne metody elementów skończonych, zagadnienia propagacji fal, w tym akustykę, elastodynamikę i elektromagnetykę oraz CFD. W ostatniej dekadzie jego badania koncentrują się głównie na nieciągłej metodzie Petrowa-Galerkina.

Był redaktorem naczelnym czasopisma Computers and Mathematics with Applications (Elsevier, 2012-2018), zasiada w kolegiach redakcyjnych 11 czasopism międzynarodowych. Był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM, 1991) oraz był przewodniczącym Amerykańskiego Towarzystwa Metod Obliczeniowych Mechaniki (USACM, 2016-2018).

Profesor Leszek Demkowicz za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności.

sieci społecznościowe