Wykład otwarty prof. Heinza-Helmuta Lügera

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty prof. Heinza-Helmuta Lügera pt. "Warto nad Wartą - Mittel und Strategien der Persuasion und des Kommentierens in journalistischen Texten", który odbędzie się 19 marca 2019 r. o godzinie 13:15 w Sali C3 Wydziału Neofilologi UAM, al. Niepodległości 4.

Wykład otwarty prof. Heinza-Helmuta Lügera
Wykład otwarty prof. Heinza-Helmuta Lügera

Prof. Heinz-Helmut Lüger należy do grona najbardziej znanych badaczy mediolingwistyki. Uczestniczy w licznych projektach międzynarodowych; (z udziałem polskich naukowców) finansowanych m.in. przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej - Textlinguistik in Polen und Deutschland (2009), Text und Stil (2010), a także przez Niemiecko-Polską Fundację na Rzecz Nauki - Stan i perspektywy narracji Krzyżowej w Polsce i Niemczech (2016-2017). Był członkiem projektu unijnego dot. mediolingwistyki - Persuasionsstile in Europa (2011-2016).Profesor to autor 6 monografii; niektóre uznano za wiodące w danym zakresie (Satzwertige Phraseologismen, Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation), doczekały się wznowień i są cytowane w prawie każdej pracy z zakresu frazeologii, komunikacji czy języka mediów.

Jest autorem ponad 200 artykułów z zakresu frazeologii, frazeodydaktyki, kontrastywnej mediolingwistyki i lingwistyki tekstu oraz języka mediów. O autorytecie profesora Lügera świadczy fakt, że jest autorem rozdziałów w obszernych tematycznych pracach międzynarodowych typu encyklopedycznego, m.in. wydawnictwa de Gruyter Handbuch der Phraseologie, czy Handbuch Sprache und Politik, a także współredaktorem 17 tomów zbiorowych wydanych we współpracy międzynarodowej.

Jest członkiem w komitecie redakcyjnym i radzie naukowej kilkunastu czasopism niemieckich, czeskich i polskich (Warszawa, Rzeszów, Gdańsk). Od 2009 roku datuje się ścisła współpraca z germanistami i romanistami polskimi. Poza referatami na konferencjach w Polsce, wymienić należy również współredakcję z polskimi naukowcami 3 tomów wydanych w wydawnictwie Petera Langa.

Załączniki