Wykład otwarty prof. Peetera Toropa

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Miastem Poznań zapraszają na kolejne wykłady otwarte. Tym razem dwie prelekcje wygłosi Prof. Peeter Torop. Wykłady odbędą się 21 maja 2019 o godz. 17:00 pt. "Cultural languages in time and space: semiotic view to conflicts" w Baraku Kultury Al. Marcinkowskiego 21 oraz 22 maja 2019 o godz. 11:00 pt. "Semiotics of J. Lotman: from heritage to actual toolbox", ul. Szamarzewskiego 89, budynek E sala D

Peeter Torop
Peeter Torop

Profesor Peeter Torop jest autorem ponad stu artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach w języku estońskim, włoskim, angielskim, chińskim, rosyjskim z zakresu semiotyki kultury, literaturoznawstwa oraz filozofii. Jeden z najwybitniejszych współczesnych semiotyków kultury. Jego prace stanowią kontynuację tradycji zapoczątkowanej przez legendarną szkołę tartusko-moskiewską. Jego najistotniejszym osiągnięciem naukowym pozostaje praca "Przekład całkowity", tłumaczona na wiele języków. W tłumaczeniu polskim została współwydana wraz z tekstem autorstwa P. Ricoeura.