XIV Debata Akademicka

Niezaangażowani? Niezainteresowani ? - społeczne barykady bez młodych - to temat kolejnej Debaty Akademickiej organizowanej wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny. Debata odbędzie się 11 marca 2019, o godz. 17:00 w sali 4.1. w budynku CEUE przy ul. Towarowej.

XIV Debata Akademicka
XIV Debata Akademicka

Uczestnikami debaty będą:

Dr hab. Prof. UAM Eva Zamojska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,

Dr hab. Prof. UAM Witold Wrzesień, Wydział Nauk Społecznych UAM,

Dr Wiktoria Domagała, Wydział Ekonomii UEP,

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Wydział Ekonomii UEP.

Jest ugruntowaną tradycją, a nawet rytuałem by postawy kolejnych młodych pokoleń były przedmiotem krytycznych ocen doświadczonych osób. Dotyczy to w szczególności krytyki ze strony nauczycieli, ale także zwierzchników w miejscach pracy. Nowym elementem tego obrazu jest występujący często swoisty sojusz rodziców z dziećmi w wieku szkolnym przeciw nauczycielom. Ta względnie nowa postawa współkształtuje zachowania młodego pokolenia i jego stosunek do otoczenia społecznego i ekonomicznego.

Nową ważną cechą współczesnego świata jest kluczowa rola młodego pokolenia w sferze kreacji, wdrażania i obsługi nowych technologii cyfrowych. Chyba nigdy w przeszłości młody wiek nie był tak ważnym składnikiem sukcesu zawodowego i materialnego związanego z nowym środowiskiem technologicznym, a doświadczenie raczej jego utrudnieniem. W tym więc także sensie swoisty konflikt pokoleń nabrał głębszego, systemowego znaczenia.

Powszechność Internetu i nowe media społecznościowe od lat głęboko zmieniają relacje społeczne, nie tylko w sensie międzypokoleniowym. Tworzy się środowisko połączonych w czasie rzeczywistym zatomizowanych przestrzeni wirtualnych i często samotnych jednostek.

Poza zbiorowymi akcjami "w obronie wolności Internetu' nie widać ani społecznych, ani politycznych ruchów w reakcji na zmiany krajobrazu politycznego czy zagrożeń dla znanego od pokoleń modelu liberalnego, praworządnego państwa. Na tym tle rodzi się wiele pytań o kondycję młodej części współczesnych społeczeństw. Czy dominującą cechą współczesnej młodzieży są jakieś uniwersalne prawidłowości kreowane i potęgowane przez Internet i właściwe niemu media? Czy istnieje jakaś specyfika, inna dla rozwiniętych gospodarek i demokracji i inna dla Polski? Z czego wynika brak potrzeb aktywności politycznej młodzieży? Czy dostrzegany w Polsce zwrot konserwatywno-narodowy wśród młodzieży różni się od trendów europejskich?

Na wszystkie te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy XIV Debaty Akademickiej.