XLVI Olimpiada Geograficzna na UAM

8 i 9 lutego 2020 roku na Wydziałach: Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (ul. Bogumiła Krygowskiego 10), odbędzie się etap
okręgowy XLVI Olimpiady Geograficznej.

XLVI Olimpiada Geograficzna na UAM
XLVI Olimpiada Geograficzna na UAM

Etap okręgowy odbędzie się o tej samej godzinie, w całej Polsce. W Poznaniu, o godz. 11:00, w Auli im. Bogusława Krygowskiego Collegium Geographicum, 60 uczniów rozpocznie swoje zmagania z geografią.
Olimpiada, organizowana od roku 1974, ma przede wszystkim popularyzować wiedzę geograficzną oraz stosowanie umiejętności geograficznych w działaniu praktycznym. Oprócz samego sprawdzianu wiedzy, przybyli uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach, a ich opiekunowie skorzystać z seminarium dla nauczycieli.

Więcej informacji na temat wydarzenia:
http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/about-us/