You can make a better world - Agenda 2030 - szkoła letnia

Studenci, którzy myślą o przyszłości świata mogą zgłosić się do udziału w letniej szkole "You can make a better world - Agenda 2030" ("Możesz uczynić świat lepszym - Agenda 2030". Zajęcia odbywać się będą od 21 września do 5 października 2019. Szkoła letnia jest częścią międzynarodowego projektu pn. "Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)" - Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration and refugees flows).

You can make a better world - Agenda 2030
You can make a better world - Agenda 2030

Uczestnicy i Uczestniczki dołączą do pięciu grup, gdzie wspólnie zagłębią się w zagadnienia wybranego z Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. Na chętnych będzie czekać 5 grup programowych:

Równość płci - osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt,

Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami - ułatwienie uporządkowanej, bezpiecznej, regularnej i odpowiedzialnej migracji oraz przepływu ludzi,

Zrównoważone miasta i społeczności - uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu,

Działania w dziedzinie klimatu - podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje - promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

W czasie warsztatów uczestnicy opracują pomysły na kampanię społeczną dotyczącą wybranego Celu oraz zaprojektują jej przebieg. Efekty tej pracy zaprezentują Komisji oraz szerszej publiczności ostatniego dnia szkoły letniej na pikniku otwartym. Wśród prezentowanych pomysłów wyłoniony zostanie jeden, który otrzyma nagrodę główną w postaci możliwości jego wdrożenia, a jego autorzy - współpracując z zespołem projektowym Shaping Fair Cities (Tworzenie Sprawiedliwych Miast)- będą brać aktywny udział w realizacji własnego pomysłu.

Członkowie zwycięskiego zespołu otrzymają możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowej Szkole poświęconej Zrównoważonemu Rozwojowi w Bolonii, razem z innymi uczestnikami z Unii Europejskiej.