Zostań ekonomistą, czyli dzień współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UPP

Dzień Współpracy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to wydarzenie adresowane do uczniów szkół średnich województwa wielkopolskiego, którzy chcą poznać specyfikę studiów na Wydziale. Doświadczenia absolwentów WSE UPP dowodzą, że posiadanie solidnej wiedzy ekonomicznej, z jednoczesną znajomością specyfiki branży rolno-żywnościowej, znacznie poszerza możliwości zatrudnienia i wpisuje się w aktualne potrzeby gospodarki oraz życia społecznego Wielkopolski, kraju i Europy. Przedsięwzięcie już dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem, weźmie w nim udział ponad 920 uczniów oraz 50 nauczycieli z 27 placówek będących partnerami Wydziału.

Dzień współpracy UPP
Dzień współpracy UPP

Tegoroczna piąta już edycja Dnia Współpracy na WES UPP, która odbędzie się 12 lutego br., dowodzi, że wspólne działania i relacje partnerskie owocują interesującymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz wychowawczo-edukacyjnymi, które przyczyniają się do rozwoju osobowego uczniów i tworzenia dobrze wykształconego młodego pokolenia w Wielkopolsce. Doskonała formuła spotkań młodzieży ze społecznością akademicką pozwala uczniom zasięgnąć informacji na temat oferty naukowej i dydaktycznej, zasad rekrutacji, mobilności studentów, wyjazdów studyjnych, programów stażowych oraz zalet studiowania na WSE UPP. Dla młodzieży, przygotowano liczne wykłady oraz warsztaty tematyczne, prezentacje wydziałowych kół naukowych i quiz ekonomiczny. Warty uwagi jest fakt, że na ten dzień opracowano indywidualne (dedykowane) programy dla każdej szkoły - zajęcia zostały wcześniej wybrane z szerokiej oferty Wydziału.

Podczas wydarzenia ogłoszona zostanie przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Zostań ekonomistą". Konkurs dedykowany jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół średnich, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników Konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych. Laureaci Konkursu uzyskują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość na WE-S UP Poznań.  

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału https://wes.up.poznan.pl/pl/content/konkurs-zosta%C5%84-ekonomist%C4%85

Więcej informacji udzielają:

dr hab. Rafał Baum, prof. nadzw. UPP (tel. 61 848 7127)

dr Elżbieta Goryńska-Goldmann (tel. 61 848 7126)

https://wes.up.poznan.pl/pl