Wykład otwarty "Kognitywne architektury a jedność umysłu"

Aula XVII UAM, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Pan Marcin Miłkowski, profesor w zakładzie Logiki i Nauk Kognitywnych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauki. Autor Explaining the Computational Mind  (MIT Press 2013) nagrodzonej nagrodą Tadeusza Kotarbińskiego przyznawanej przez Sekcję I Polskiej Akademii Nauk, jak również laureat Nagrody Narodowego Centrum Nauki dla wybitnego młodego badacza w naukach społecznych i humanistyce przyznanej w 2014 roku. Otrzymał nagrodę im. Herberta A. Simona przyznawaną przez Association for Computers in Philosophy (IACAP) za istotny wkład w podstawy obliczeniowej neuronauki (2015). Obecnie jest kierownikiem grantu NCN SONATA BIS 5, "Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności" (2015-2020). Jednym z rezultatów projektu jest numer specjalny czasopisma Theory & Psychology "Mechanisms in psychology: The road towards unity?" (29 (5), 2019)). Jest również współredaktorem numeru specjalnego czasopisma Synthese o mechanistycznych wyjaśnieniach i unifikacji. Naukowe zainteresowania prof. Miłkowskiego koncentrują się na filozofii nauki, w tym filozofii kognitywistyki, jak również filozofii umysłu oraz informacji. Interesuje się również obliczeniową lingwistyką.

Na wykład, przeprowadzony w języku angielskim, zapraszamy w czwartek, 12 marca br., o godz. 17:00.

Załączniki

sieci społecznościowe