Staże studenckie

Urząd Miasta Poznania od 2003 roku organizuje staże studenckie w ramach autorskiego Programu Staży Studenckich.

Formuła Programu wychodzi naprzeciw potrzebom szkolnictwa wyższego, potrzebom i oczekiwaniom studentów i jest realnym narzędziem wsparcia dla młodych ludzi przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

Program koncentruje się na stworzeniu i zapewnieniu przez UMP wszelkich niezbędnych ram i zasad, warunków formalnych, merytorycznych, technicznych i finansowych, dla czteromiesięcznej "nauki praktycznej". Ten czas daje szansę studentom/kom na dłuższy trening umiejętności praktycznych i tym samym na poszerzenie kompetencji.

Celem programu staży studenckich jest:

1. Stworzenie możliwości zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, wykorzystania w praktyce wiedzy zdobywanej podczas studiów.

2. Wyszukiwanie wśród osób odbywających praktyki i staże, najbardziej odpowiadających profilowi kompetencyjnemu pracownika samorządowego, mających szansę na zatrudnienie w Urzędzie Miasta Poznania,

3. Kształtowanie wizerunku miasta Poznania oraz Urzędu wśród mieszkańców i osób przyjezdnych, jako miejsca otwartego i przyjaznego, stwarzającego możliwości rozwoju zawodowego młodym ludziom.

Dodatkowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem tel. 61 878-55-10

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej