Prof. Smaro Kamboureli (Kanada) 20.05.2021

Prof. Smaro Kamboureli jest znaną w świecie kanadyjską literaturoznawczynią, badaczką współczesnej literatury kanadyjskiej, w szczególności tematyki wielokulturowości, literatury diasporycznej i zagadnień postkolonialnych w tej literaturze.

Zajmuje się szeroko pojętym polem literackim w Kanadzie, w szczególności polityką wydawniczą i rynkiem wydawniczym, a także związkami między literaturą i polityka wydawniczą a polityką kulturalną Państwa. Jest również naukowo i praktycznie zainteresowana kwestiami dydaktyki uniwersyteckiej. Jako badaczka literatury Prof. Kamboureli jest autorką cenionych pozycji książkowych i artykułów, w tym wyszukanej metodologicznie monografii Scandalous Bodies: Diasporic Literature in English Canada (2000), za którą otrzymała Gabrielle Roy Prize for Canadian Criticism.

Jest inicjatorką nowych trendów i działań kanadyjskiego środowiska literaturoznawczego, np. poprzez wysoko ceniony projekt Transcanada, którego celem była refleksja nad stanem literaturoznawstawa oraz nauczania literatury w Kanadzie, a także zainspirowanie nowych podejść badawczych, w tym odejścia od silnie dominującego kontekstu narodowego na rzecz badań umiejscawiających literaturę kanadyjską w szerszym polu literackim i kulturowym globalizującego się świata.

Prof. Kamboureli jest jednocześnie cenioną redaktorką serii wydawniczych oraz licznych zbiorów tekstów. Prof. Kamboureli jest członkinią Royal Society of Canada.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej