Park Jana Kasprowicza

Położony jest na Łazarzu, pomiędzy ulicami: Reymonta, Wyspiańskiego, Jarochowskiego i Chociszewskiego. Zajmuje obszar 9,3 ha.

Urządzono go w l. 1936-39; w czasie okupacji Niemcy zdewastowali park, planując przeniesienie na jego miejsce poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. Na początku lat sześćdziesiątych teren uporządkowano, dokonano też nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Na terenie parku znajdują się m.in.: hala widowiskowo - sportowa -"Arena", stadion sportowy klubu "Energetyk" (dawniej zwany "Areną") i odkryta pływalnia. Na skraju parku, u zbiegu ulic Jarochowskiego i Niegolewskich, ustawiono w 1967 r. kamienny obelisk z płaskorzeźbą twarzy J. Kasprowicza, wykonaną przez Edwarda Haupta.

Tekst za: "Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998