Park Stanisława Moniuszki

Niewielki park o powierzchni 2,2 ha położony w centrum miasta, w trójkącie ulic: Libella, Noskowskiego i Chopina. Powstał ok. 1870 r. jako ogród prywatny, w 1906 r. - po wykupieniu gruntów przez władze miasta - został przekształcony w park publiczny. Początkowo nosił imię Johanna Wolfganga Goethego, w 1919 r.został nazwany Parkiem Miejskim, a w 1921 r. - parkiem Stanisława Moniuszki. W 1924 r. ustawiono w parku popiersie S. Moniuszki, ufundowane przez organizacje wchodzące w skład Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych. Zniszczone w czasie okupacji odtworzył po wojnie Edward Haupt. Stary drzewostan został mocno zniszczony w 1945 r. podczas walk o pobliską Cytadelę. Wśród rosnących do dziś drzew wyróżnia się grupa dębów o obwodach ok. 3 m.
Tekst za: "Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998