Święto bamberskie

Towarzystwo Bambrów Poznańskich od chwili swego powstania podjęło inicjatywę wprowadzenia w życie kulturalne Poznania tradycji corocznego organizowania Święta Bamberskiego dla upamiętnienia rocznicy podpisania pierwszego kontraktu między miastem a przybyłymi z Bambergu osadnikami, co według zachowanych dokumentów nastąpiło w dniu 1 sierpnia 1719 r. Postanowiono urządzać je w pierwszą sobotę po 1 VIII na Starym Rynku w Poznaniu, przy studzience z Bamberką. Uczestniczą w nich władze miasta Poznania i województwa wielkopolskiego oraz urzędu marszałkowskiego, duchowieństwo i inni goście, członkowie Towarzystwa, prasa, radio i telewizja, także wielu mieszkańców Poznania i turystów, często obcokrajowców. Od 1997 r. biorą w nim także udział goście z Bambergu.


Po powitaniu i przemówieniach, odczytywany jest zawsze fragment pierwszego kontraktu ze wsi Luboń, zawartego między miastem a osadnikami bamberskimi, po czym figurka Bamberki przybierana jest girlandą uplecioną z liści i biało-czerwonych kwiatów. W 2000 r. w czasie V Święta Bamberskiego po raz pierwszy została przyznana numerowana odznaka "Złotej Bamberki", odznaczenie dla osoby zasłużonej dla Towarzystwa."Złota Bamberska" jest przyznawana każdego roku w czasie Święta Bamberskiego.


Święto urozmaicane bywa różnymi atrakcjami - organizowany jest kiermasz warzyw i owoców, sprzedaje się chleb wiejski i szneki z glancem;* można zjeść pyry z gzikiem, rumpuć czy też sznytkę chleba ze smoloszkiem i skrzyczkami. Odbywają się konkursy gwary poznańskiej, a także sztrykowania i heklowania, noszenia wody w węborkach zawieszonych na szuńdach, obierania i ucierania pyrek, strugania sztekla i gry w zośkę; dla dzieci konkursy rysunkowe, m.in. na najładniejszy rysunek bamberki czy też konia z bryczką. Dzieci mogą przejechać się bryczką po Starym Rynku. Święto umilają swą muzyką i śpiewem zespoły artystyczne. Bamberki w strojach roboczych pomagają w sprzedaży warzyw, owoców, pieczywa oraz folderów o Bambrach, książki "Bambrzy" i zdjęć bamberek. Panie i dziewczynki w świątecznych strojach bamberskich zachwycają wszystkich swym ubiorem i często pozują do fotografii. Tradycyjnie co roku rozdawane są wizytówki "Pamiątka ze Święta Bamberskiego". Kolekcjonerzy zbierają je chętnie. W czasie Święta zawsze jest bardzo gwarnie i wesoło.

Tekst: prof. Maria Paradowska

* aby zrozumieć słowa użyte w tekście warto zajrzeć do "Słownika gwary miejskiej Poznania"